error_reporting(0); Game M.U Quảng Ninh

Phiên Bản Season 7.3.3

Fix all bug của các phiên bản trước và Mu hiện cóNEW
Hệ thống train MasterNEW
Hệ thống giám sát đồ hoàn hảoNEW
Hệ thống giám sát tỉ lệ drop ngọcNEW
Hệ thống giám sát option đồ hoàn hảoNEW
Hệ thống Phúc lợi đặc biệtHOT
Antihack gần như tuyệt đốiHOT
Hệ thống Party Exp Ủy Thác Online Nhận Gcent + Hỗn Nguyên Lâu Đại Chiến EVEN
Quần Anh Loạn ChiếnEVEN
THÔNG TIN SEVER Quảng Ninh
EXP :4000x
Exp x1 (Chủ Nhật)
Drop: 20%
Exl Item Drop : Max 1 option Exl
Phiên Bản : Season 7 No Custom
Open Beta : 18/06/2018

Sv2 Animemu.net

Trở nên mạnh mẽ hơn với cấp độ và trang bị vô hạn, free all exp 5000k full custom, mở giới hạn point bạn có thể cộng tới 999999